Hulp op afstand

Klik op het plaatje voor hulp.

Een programma zal gedownload worden. Na installatie krijgt u het volgende te zien:

U kunt ook onderstaande link aanklikken.

https://get.teamviewer.com/nradcuf

Klik vervolgens op het DuaConnect logo.